Press "Enter" to skip to content

Jak publikować?

Przygotowana oferta obejmuje kilka dogodnych dla Państwa opcji:
 • Prezentacja własnej działalności, osiągnięć lub zainteresowań w
  ramach artykułu ogólnonaukowego/ przeglądowego. Taka forma powinna
  się składać z krótkiej notatki (1-4 stron), mogącej zainteresować
  potencjalnego odbiorcę/ klienta.
 • Prezentacja własnych osiągnięć lub wyników badań w ramach artykułu
  naukowego. W tej opcji wymagane jest zachowanie formy typowej dla
  artykułu naukowego. Warunkiem publikacji jest pozytywna recenzja
  zewnętrznego recenzenta.
 • Prezentacja własnej działalności w ramach klasycznej reklamy
  umieszczonej w czasopiśmie. Ta opcja uwarunkowana jest opłatami,
  zależnymi od powierzchni reklamy, a także jej pozycjonowania w danym
  zeszycie czasopisma.

Język publikacji: polski lub angielski

Zapraszamy do współpracy!